Vương Triều Tham Quan , Bắt Đầu Bị Nữ Đế Mô Phỏng Nhân Sinh

Vương Triều Tham Quan , Bắt Đầu Bị Nữ Đế Mô Phỏng Nhân Sinh

Vương triều những năm cuối, tham quan hệ thống gia thân, Tô Trần vốn định lấy quyền mưu tư, tham ra một cái Tân Thiên Địa, ngồi xem sóng lên sóng xuống.

Nhưng mà, ngay ở Tô Trần chờ đợi nhờ vả tân quân thời điểm, đương triều nữ đế cũng bất ngờ thu được dụng cụ mô phỏng, có thể mô phỏng quốc vận, hiểu rõ nhân sinh.

Lần thứ nhất mô phỏng , biên quan lưu lạc, dị tộc phong mang càng không ai có thể ngăn cản, Tô Trần vào Đế Đô mười trận chiến mười thắng!

Lần thứ hai mô phỏng, đổi trời thời khắc, Tô Trần mang lính mới tuyệt sát dị tộc, lần thứ hai cứu tràng!

Mấy lần mô phỏng sau khi, nữ đế phát hiện, to lớn vương triều, càng chỉ có một người có thể cứu vớt quốc gia ở thủy hỏa.”Khanh chi đại tài, bị ép đến đây, quả nhân sai lầm.”

Mấy năm sau, Tô Trần bối rối: “Tân triều không đợi được, ta sao còn thành trụ cột?”

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:769 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Vương Triều Tham Quan , Bắt Đầu Bị Nữ Đế Mô Phỏng Nhân Sinh Trên website mê truyện full