Vạn Cổ Kiếm Thần

Vạn Cổ Kiếm Thần

Đọc truyện Vạn Cổ Kiếm Thần truyện chữ full. Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ, tên là Trầm Tam Công Tử. Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh .Địa Phương Thần Bí Cường Đại Nhất Thiên Hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.

MỞ ĐẦU TRUYỆN:

Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ, tên là Trầm Tam Công Tử.

Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh.

Địa Phương Thần Bí Cường Đại Nhất Thiên Hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.

Vạn Tàng Kiếm Kinh là Khí Kiếm Sơn Trang Bí Truyền Tuyệt Học, mà Trầm Tam Công Tử, chính là Khí Kiếm Sơn Trang Thiếu Chủ Nhân.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

  Nguồn:

Sưa Tầm

 Tình trạng:

Đang Ra

 Số Chương:695 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần Trên website mê truyện full