Thục Sơn Đánh Dấu 3000 Năm, Xuất Quan Lục Địa Kiếm Tiên

Thục Sơn Đánh Dấu 3000 Năm, Xuất Quan Lục Địa Kiếm Tiên

Đọc truyện Thục Sơn Đánh Dấu 3000 Năm, Xuất Quan Lục Địa Kiếm Tiên truyện chữ full. 3000 năm sau, Triệu Phàm ngồi xếp bằng hư không, Tiên Đạo khí tức chấn động bầu trời, cuối cùng thành một đời Lục Địa Kiếm Tiên, Vấn Đỉnh tu Tiên trưởng con đường sống

MỞ ĐẦU TRUYỆNTông chủ đại nhân, Thiếu tông chủ không chỉ có lén xông vào cấm địa, còn tự tiện mở ra Kiếm Trủng phong ấn, khiến cho Tử Thanh Song Kiếm bạo động, để cho Thục Sơn đệ tử thương vong hơn mười người.”Dựa theo Thục Sơn giới luật, theo lý truất phế Thiếu tông chủ, đày đi Tỏa Yêu Tháp trọn đời thoát thân không được.

 

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

  Nguồn:

Sưa Tầm

 Tình trạng:

Đang Ra

 Số Chương:1163 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Thục Sơn Đánh Dấu 3000 Năm, Xuất Quan Lục Địa Kiếm Tiên Trên website mê truyện full