Thần Thoại Thế Giới: Bắt Đầu Có Trăm Phần Trăm Tỷ Lệ Rơi Đồ!

Thần Thoại Thế Giới: Bắt Đầu Có Trăm Phần Trăm Tỷ Lệ Rơi Đồ!

【 Mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du Thần Thoại: Bắt Đầu Có 100% Tỷ Lệ Rơi Đồ! 】

Thế giới lớn nhất xuyên quốc gia công ty game mới Lam Tinh tập đoàn, căn cứ thế giới các quốc gia thần thoại bối cảnh, mở mang một cái toàn thể cảm giác trò chơi « Thần Thoại Thế Giới »!

Trò chơi Siêu Hiện Thực, được xưng loài người thế giới thứ ba, vừa lên nết liền hỏa bạo toàn cầu, mấy tỉ người chơi chen chúc mà vào!

Thần Thoại thế giới, tỷ lệ rơi đồ cực thấp, Sở Bắc được ẩn tàng thiên phú 100% tỷ lệ rơi đồ.

Người chơi khác còn vì Kê Tâm tốn hao một tuần giết gà, Sở đã bán đổ bán tháo kê xuyến.

Người chơi khác còn vì lấy được Nhân cấp tam tinh công pháp tự hào, Sở Bắc đã sầu lo vì không còn chỗ chứa Huyền cấp công pháp…

Chú:

Phàm Nhân Giới công pháp chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân năm cái đại đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp công pháp lại phân làm Thập Phẩm. Ở siêu phàm nhân bên trên, còn có tiên cấp công pháp.

Mà ở tây phương nói sẽ biến thành C, B, A, S, SS cấp, Thần Tiên cấp công pháp chính là SSS cấp!

TÁC ĐÃ RA HƠN 500C. BAO NO.

CẦU HOA TƯƠI.

BUFF KẸO BONUS CHƯƠNG. 10K KẸO BONUS 5C.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Võng Du

 Tình trạng:

 Số Chương:577 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Thần Thoại Thế Giới: Bắt Đầu Có Trăm Phần Trăm Tỷ Lệ Rơi Đồ! Trên website mê truyện full