Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Đọc truyện Thái Cổ Thần Vương truyện chữ Full tác giả Tịnh Vô Ngân. Truyền thuyết, Cửu Thiên Đại Lục lợi hại nhất Võ tu, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, do đó câu thông nhất khỏa Tinh Thần, cho đến, làm cho trên Cửu Trọng Thiên, đều có mình Võ Mệnh Tinh Thần, hóa thân thông thiên triệt địa Thái Cổ Thần Vương.

MỞ ĐẦU TRUYỆN:

Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, mỗi một Tinh Hà, đều do Tinh Thần vô tận đan vào mà thành, chín Tinh Hà này, lại xưng Cửu Trọng Thiên.

Trên Đại Lục Võ đạo vi tôn, nhân loại từ nhỏ thông qua phương thức minh tưởng, cảm nhận Thiên Địa Nguyên Khí, thổ nạp tu hành, Luyện Khí Dưỡng Thần, tu hành Công pháp, trở thành một Võ tu.

Nhân loại có thể thông qua minh tưởng, cảm ứng được Cửu Thiên Tinh Hà tồn tại, thu nạp lực lượng Tinh Thần, thậm chí, câu thông với một viên Tinh Thần trong đó, ngưng tụ Tinh Hồn, trở thành tu sĩ Võ Mệnh tôn quý.

Còn có người lợi hại hơn, sau khi bọn họ trở thành tu sĩ Võ Mệnh, cô đọng Tinh Thần Nguyên Lực, không ngừng cường hóa thực lực bản thân, đột phá cảnh giới Võ giả, mở Tinh Môn, từ đó câu thông càng nhiều Tinh Thần hơn, ngưng tụ vô số Tinh Hồn.

Truyền thuyết, Cửu Thiên Đại Lục lợi hại nhất Võ tu, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, từ đó câu thông một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Cửu Thiên Chiến Thần thông thiên triệt địa.

Sở Quốc, Thiên Ung thành, Bạch gia.

Trên trán của Bạch Thu Tuyết chảy đầy mồ hôi, phảng phất như cực kỳ thống khổ, nhưng nàng cắn chặt răng kiên trì như trước.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

  Nguồn:

Sưa Tầm

 Tình trạng:

Full Chap

 Số Chương:1834 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Thái Cổ Thần Vương Trên website mê truyện full