Tây Du: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Thánh Nhân

Tây Du: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Thánh Nhân

: Xuyên việt Tây Du, Lâm Hiên giác tỉnh vô cực tạo thánh bản nguyên hệ thống, có thể vì đệ tử vô hạn khóa lại tử hệ thống, 1 cái Tam Giới đại năng đến thăm, bái Lâm Hiên vi sư.

Nhiều năm sau.

Vô Đương Thánh Mẫu: Đánh bại Thái Thượng Lão Quân, Tiệt giáo đệ tử chảy xuống ròng ròng Phong Thần Bảng!

Tôn Ngộ Không: Đại náo thiên cung, một gậy quét ngang mười vạn thiên binh, 1 chưởng phong ấn Như Lai Phật Tổ!

Phù Tô: Đúc thành Đại Tần Thánh Triều, hóa thân Thánh Hoàng, khiêu chiến Ngọc Đế!

Hồng Quân Lão Tổ: Thái Hư Đạo Nhân! Thu tại hạ làm đồ đệ! …

Lâm Hiên: Vạn thiên đệ tử thành thánh, ta thành Sáng Thế Thần!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Đồng Nhân, Hệ Thống

 Tình trạng:

 Số Chương:604 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Tây Du: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Thánh Nhân Trên website mê truyện full