Tam Quốc: Mở Đầu Tào Xung Giám Quốc

Tam Quốc: Mở Đầu Tào Xung Giám Quốc

Xuyên việt Tam Quốc, trở thành Tào Xung, Tào Tháo thích nhất thiên tài nhi tử.

Tào Tháo một câu nói đùa, quyết định để cho trở thành Giám Quốc.

« Quách Gia gia tăng 10 năm sinh mệnh, Ngụy quốc quốc vận đại lượng đề bạt »

« thành công khai mở Y Học Đường, Ngụy quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng »

« thành công gây giống thổ đậu, Ngụy quốc quốc vận đại lượng đề bạt »

… …

« thu được: Bàn đạp ngựa sửa đổi đồ họa một phần. »

« thu được: Duyên Thọ Đại Bổ Đan 1 viên, có thể khiến thân thể càng thêm sức khỏe, kéo dài 10 năm thọ mệnh. »

« thu được: Nhân tài địa đồ một phần ( ba chọn một ) »

Ta muốn chọn thần bí đại lễ…

Tào Tháo xuất chinh trở về, nhìn thấy long trời lở đất quốc gia mộng.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:380 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Tam Quốc: Mở Đầu Tào Xung Giám Quốc Trên website mê truyện full