Ta, Vô Địch, Từ Giáng Sinh Bắt Đầu!

Ta, Vô Địch, Từ Giáng Sinh Bắt Đầu!

Mở đầu hệ thống liền thần phục làm nô lệ? Bị dọa sợ đến tự mình tiêu hủy trí năng chương trình? Vừa ra đời, liền oanh động cửu thiên? “Lần đầu tiên tiếp xúc thiên địa linh khí, kích hoạt vô thượng thể chất Tiên Thiên Đại Đạo Thể, dung hợp hợp muôn vạn đại đạo!” “Lần đầu tiên hô hấp, kích hoạt năng lực thiên phú ‘Thôn thiên phệ địa “. Có thể thôn phệ thiên địa vạn vật năng lượng cho mình dùng!” “Lần đầu tiên mở mắt, kích hoạt thiên phú thần thông ‘Hỗn Độn Trọng Đồng “. Có thể diễn thiên địa tạo hóa, nhìn rõ thế gian vạn vật chi bản nguyên!” “Lần đầu tiên gặp phải hệ thống người nắm giữ, kích hoạt ‘Chúa tể chi lực “. Có thể thôn phệ hoặc sửa đổi đối phương hệ thống quy tắc!” Ta, Trần Quân Lâm, vô địch từ giáng sinh bắt đầu!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:686 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Ta, Vô Địch, Từ Giáng Sinh Bắt Đầu! Trên website mê truyện full