Ta Tu Tiên Trò Chơi Nhân Sinh

Ta Tu Tiên Trò Chơi Nhân Sinh

Lục Dịch xuyên qua đến tu tiên thế giới mười sáu năm sau, thất tán nhiều năm ngón tay vàng rốt cục thức tỉnh rồi.

Ngón tay vàng là cái đơn giản nhiệm vụ bảng, thông qua tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được các loại khen thưởng.

Lục Dịch kinh ngạc phát hiện, chính mình tuyên bố nhiệm vụ, chính mình hoàn thành cũng coi như?

Thế là Lục Dịch đi lên chính mình cho mình tuyên bố nhiệm vụ không đường về.

Cho mình tuyên bố nhiệm vụ 【 tu luyện mười lần Bạch Vân kiếm pháp 】, sau khi hoàn thành Bạch Vân kiếm pháp đẳng cấp +1.

Cho mình tuyên bố nhiệm vụ 【 đánh bại đệ tử ngoại môn 】, sau khi hoàn thành thu được quý giá hoàn mỹ Ngưng Khí đan.

Cho mình tuyên bố nhiệm vụ 【 đột phá đến Trúc Cơ cảnh 】, sau khi hoàn thành thu được cực phẩm pháp khí.

Trong lúc vô tình, Lục Dịch phát hiện, dù cho thành thánh làm tổ, tựa hồ cũng không cái gì khó?

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Hệ Thống, Tiên Hiệp

 Tình trạng:

 Số Chương:534 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Ta Tu Tiên Trò Chơi Nhân Sinh Trên website mê truyện full