Ta, Tây Lương Vũ Phu, Hùng Bá Tam Quốc

Ta, Tây Lương Vũ Phu, Hùng Bá Tam Quốc

Hoả tuyến xuyên việt tam quốc, chính trực Uyển Thành đại chiến, không có hệ thống, vẫn là Trương Tú?

Ông trời thực sự là bất công a!

Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, cũng còn tốt, có độc sĩ Giả Hủ.

Tào Tháo, ta muốn nhường ngươi cả đời đều hối hận quyết định của ngày hôm nay!

Thiên hạ chư hầu, ta đến rồi, từ đây không tam quốc, cười nhìn Trương Tú chỉ điểm giang sơn, xưng hùng cuối thời nhà Hán, độc bá thiên hạ!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Dã Sử, Lịch Sử

 Tình trạng:

 Số Chương:481 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Ta, Tây Lương Vũ Phu, Hùng Bá Tam Quốc Trên website mê truyện full