Rác Rưởi Hoàng Tử: Vì Sao Phải Buộc Ta Làm Hoàng Đế?

Rác Rưởi Hoàng Tử: Vì Sao Phải Buộc Ta Làm Hoàng Đế?

Hắn là đế quốc hoàng tử!

Nhưng, hoàng đế lão tử muốn giết hắn!

Thái tử muốn giết hắn!

Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ muốn giết hắn!

Vì lẽ đó.

Hắn, chỉ có thể huấn luyện ra một nhánh vô địch bộ đội đặc chủng tự vệ!

Hắn, chỉ có thể ở say rượu viết ra chấn kinh thiên hạ thơ từ!

Hắn, chỉ có thể thân hổ chấn động, đem đất phong thống trị thành thế ngoại đào nguyên, để tứ phương năng thần võ tướng đều xin vào!

Liền như vậy, hắn dẫn được thiên hạ mỹ nhân lòng sinh ái mộ!

Nhiều người hỏi: “Ngươi ưu tú như vậy, làm hoàng đế hay không?” . . .

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Dã Sử

 Tình trạng:

 Số Chương:631 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Rác Rưởi Hoàng Tử: Vì Sao Phải Buộc Ta Làm Hoàng Đế? Trên website mê truyện full