Người Tại Giáo Phường Ti, Khai Chi Tán Diệp Liền Mạnh Lên

Người Tại Giáo Phường Ti, Khai Chi Tán Diệp Liền Mạnh Lên

( nhiều con nhiều phúc + vô địch + huyền huyễn + sướng rên )

Trương Phong trùng sinh tiên võ thế giới, trở thành tiên quốc bên trong một đại danh môn vọng tộc tử đệ.

Nhưng bởi vì tư chất không tốt, vô duyên quan to lộc hậu, bởi vậy chỉ có thể tiến vào Giáo Phường ti làm cái kia hào vô thượng thăng thông đạo Giáo Phường ti ti nghiệp, làm việc chính là quản lý phạm quan cùng tù binh nữ quyến.

Ngay tại Trương Phong cho là mình đem tầm thường vô vi tại Giáo Phường ti nghe hát cả một đời lúc, đột nhiên thức tỉnh khai chi tán diệp hệ thống.

Chỉ cần Trương Phong mỗi thêm một cái hậu đại, tuổi thọ coi như gia tăng, khí vận cùng tu vi cũng sẽ tăng cường, đồng thời hậu đại lúc tu luyện còn có thể trả lại tu vi cho Trương Phong.

Chính lúc này, hàm oan vào tù tuyệt mỹ tiên y chi nữ, cầu khẩn Trương Phong giúp nàng rửa sạch oan khuất, cũng nguyện ý lấy thân tương báo!

( dòng dõi số lượng 1, khí vận chỉ số 36, tu vi gia tăng 30 năm, ngài tuổi thọ gia tăng năm mươi năm; )

. . .

( dòng dõi số lượng 99, khí vận chỉ số 999, tu vi gia tăng ba ngàn năm, ngài tuổi thọ gia tăng năm ngàn năm; )

Trương Phong đốn ngộ!

Nguyên lai, khai chi tán diệp mới là cường đại chân lý!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:75 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Người Tại Giáo Phường Ti, Khai Chi Tán Diệp Liền Mạnh Lên Trên website mê truyện full