Ngự Thú: Bắt Đầu Giác Tỉnh Biến Dị SSS Cấp Thiên Phú

Ngự Thú: Bắt Đầu Giác Tỉnh Biến Dị SSS Cấp Thiên Phú

Mục Tư Trác trên người mặc toàn dân ngự thú thời đại, gia tộc diệt vong cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau.

Ngoài ý muốn tiến vào Thâm Uyên địa ngục bí cảnh, thiên phú biến dị vì SSS cấp toàn tri thị giác « Cựu Nhật chi nhãn », có thể nhìn thấy tất cả tin tức!

Phong bạo cự long « tiến hóa tuyến đường »: Ba cái tiến hóa tuyến đường ( khế ước sau đó có thể tra nhìn tình hình rõ ràng )

« phổ thông tiến hóa: Phong bạo cự long → trọng trang Phong Bạo Long »

« cao cấp tiến hóa: Phong bạo cự long → Lôi Bạo cự long → ( tiến giai đến lãnh chúa cấp có thể tra nhìn ) »

« thôn phệ tiến hóa: Phong bạo cự long → lôi hỏa 9 đầu cự long → ( tiến giai đến lãnh chúa cấp có thể tra nhìn ) »

Kích hoạt đồ giám! Cự tượng, hàng ngũ Vương, pháp tắc quân vương chi tôn, nguyên tố chúa tể… !

Mục Tư Trác hơi giương mắt, con ngươi bên trong có khắc rõ ràng nụ cười.

Thần tiên bắt đầu, tại sao thua! ? ?

Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Huyền Ảo, Huyền Huyễn

 Tình trạng:

 Số Chương:610 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Ngự Thú: Bắt Đầu Giác Tỉnh Biến Dị SSS Cấp Thiên Phú Trên website mê truyện full