Max Cấp Ngộ Tính Gia Trì Tông Môn, Khủng Bố Đến Mức Nào

Max Cấp Ngộ Tính Gia Trì Tông Môn, Khủng Bố Đến Mức Nào

【 thu đồ 】, 【 tông môn 】, 【 vô địch 】, 【 kinh doanh 】, 【 không gái chủ 】, 【 không làm sư đồ luyến 】, 【 max cấp ngộ tính 】, 【 phía sau màn lão Lục 】, 【 ẩn thế tông môn 】

Chỉ cần đồ đệ thỉnh giáo, liền có thể thu hoạch được 24 giờ max cấp ngộ tính!

Tu tiên bách nghệ vừa học liền biết, dù là kiếm ý cùng pháp tắc đều có thể nhẹ nhõm cảm ngộ.

Làm ruộng từng cái vung gieo giống tử, trực tiếp trồng ra Ngộ Đạo Thụ!

Nuôi thú từng cái ăn ăn cơm thừa rượu cặn, toàn bộ biến thành Thần thú!

Kiếm ý từng cái chỉ cần đệ tử bản tông, có tay là được!

Luyện khí từng cái trung phẩm pháp bảo? Thật có lỗi! Bản tông sẽ chỉ chế tạo cực phẩm!

Luyện đan từng cái tự động hoá dây chuyền sản xuất, tìm hiểu một chút!

Chế tạo một tòa tu luyện thất, có thể cảm ngộ đại đạo pháp tắc. . .

Chế tạo một tòa phòng trọng lực, có thể vô hạn rèn thể. . .

Chế tạo một tòa đối chiến thất, có thể đưa lên đại thiên thế giới. . .

Tu tiên bách nghệ, Trần Phi Vũ nắm giữ 99 nghệ. . .

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:131 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Max Cấp Ngộ Tính Gia Trì Tông Môn, Khủng Bố Đến Mức Nào Trên website mê truyện full