Hồng Hoang: Ta Là Thông Thiên Giáo Chủ!

Hồng Hoang: Ta Là Thông Thiên Giáo Chủ!

Xuyên qua Hồng Hoang, trở thành Thông Thiên giáo chủ.

Từ đây Thông Thiên tu đại đạo, không tu Thiên Đạo, quét ngang vạn cổ, trấn áp tuyên cổ, hết thảy không phục, hết thảy tính toán, toàn bộ trấn áp, thành tựu chí cao vô thượng siêu thoát.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Tiên Hiệp

 Tình trạng:

 Số Chương:223 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Hồng Hoang: Ta Là Thông Thiên Giáo Chủ! Trên website mê truyện full