Hồng Hoang: Ta Cẩu Thả Tại Nguyên Phượng Trong Bụng, Vững Vàng Không Ra

Hồng Hoang: Ta Cẩu Thả Tại Nguyên Phượng Trong Bụng, Vững Vàng Không Ra

Lăng Thiên xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới, bắt đầu lựa chọn trở thành Nguyên Phượng bào thai trong bụng, vững vàng không ra.

“Tích, lượng kiếp bộc phát trước, tuyệt không sinh ra, ban thưởng ( Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp chi pháp )!”

“Tích, ngăn cản Nguyên Phượng tranh bá thiên hạ, ban thưởng Hỗn Độn Chí Bảo ( Hỗn Độn Châu )!”

Một mực cẩu thả, một mực cường!

Thẳng đến có một ngày, Ma Tổ La Hầu công phạt thiên hạ, Phượng tộc nguy cơ sớm tối!

Lăng Thiên chậm rãi mà ra, đưa tay ở giữa liền đem La Hầu đè xuống đất ma sát.

Hồng Hoang chúng sinh, toàn đều tê! Còn sót lại Ma tộc vĩnh viễn không cách nào quên một ngày này, bị Lăng Thiên chi phối sợ hãi!

Bọn hắn không biết là, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. . . Không mấy năm sau.

Một đám Thánh Nhân tập hợp một chỗ,

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:743 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Hồng Hoang: Ta Cẩu Thả Tại Nguyên Phượng Trong Bụng, Vững Vàng Không Ra Trên website mê truyện full