Hồng Hoang: Mở Đầu Cưới Thường Hi, Đông Hoàng Nổ!

Hồng Hoang: Mở Đầu Cưới Thường Hi, Đông Hoàng Nổ!

Hệ thống: Keng, nhiệm vụ kích động, Lục Phi a, cùng Thường Hi thành thân đi, cướp Đông Hoàng nữ nhân!

Lục Phi: Hệ thống? Ta là loại kia đồ háo sắc?

Hệ thống: Ngươi phải !

Lục Phi kinh hãi, ta dựa vào, bị ngươi xem đi ra, vậy ta liền từ chối thì bất kính.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:253 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Hồng Hoang: Mở Đầu Cưới Thường Hi, Đông Hoàng Nổ! Trên website mê truyện full