Dạy Đồ Vạn Lần Hoàn Trả, Vi Sư Khẳng Khái Vô Cùng

Dạy Đồ Vạn Lần Hoàn Trả, Vi Sư Khẳng Khái Vô Cùng

Xuyên qua huyền huyễn thế giới, chẳng những trở thành Đạo Nhất thánh địa Thanh Trúc phong phong chủ, còn chiếm được vạn lần hoàn trả hệ thống.

Chỉ cần truyền dạy hoặc là đưa tặng đệ tử một vật, liền có thể đạt được hệ thống nghìn lần, vạn lần hoàn trả ban thưởng.

“Keng, ngươi đưa cho đệ tử một mai Bổ Thiên đan, phát động vạn lần hoàn trả, chúc mừng ngươi đạt được một mai cửu khiếu Kim Đan.”

“Keng, ngươi đưa cho đệ tử Thái Âm Kỳ Môn trận pháp, phát động vạn lần hoàn trả, chúc mừng ngươi đạt được Chu Thiên Tinh Hà đại trận.”

“Keng, ngươi đưa cho đệ tử Tụ Linh trận một cái, phát động nghìn lần hoàn trả, chúc mừng ngươi đạt được tiên Tụ Linh trận.”

. . .

Chúng đệ tử: Sư phó thật sự là quá hào phóng, cái gì đều đưa.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:321 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Dạy Đồ Vạn Lần Hoàn Trả, Vi Sư Khẳng Khái Vô Cùng Trên website mê truyện full