Đánh Dấu Vạn Năm, Tuyên Cổ Vạn Giới Từ Thu Đồ Bắt Đầu

Đánh Dấu Vạn Năm, Tuyên Cổ Vạn Giới Từ Thu Đồ Bắt Đầu

【 vô địch + thu đồ + không gái chủ + không mập mờ + Chư Thiên Vạn Giới + vạn giới tranh bá + thiên kiêu + sát phạt quả đoán + không Thánh Mẫu 】

【 Chư Thiên Vạn Giới, ngàn vạn tinh vực, tông môn san sát, tộc đàn phong phú, vô số tu giả, cường giả quan sát thiên địa, chân đạp hư không, phiên sơn đảo hải, thế giới trong tay, duy mạnh vi tôn, kẻ yếu kéo dài hơi tàn, mệnh như sâu kiến. 】

【 Cố Thanh Phong xuyên qua đến Thiên Huyền Đại Lục, đồng thời kích hoạt hệ thống, hệ thống thứ một giai đoạn nhiệm vụ chính là đánh dấu. 】

【 đánh dấu vạn năm về sau, Cố Thanh Phong thu được hệ thống tuyên bố thứ giai đoạn hai nhiệm vụ, thu đồ! Lại, mỗi thu một vị đồ đệ, hệ thống sẽ còn ban thưởng công pháp, đan dược, võ kỹ, linh kỹ. 】

【 đến tận đây, Cố Thanh Phong mở ra vạn giới thu đồ con đường. 】

【 Bất Diệt Kiếm Đế: Năm đó nếu không phải bản đế sư tôn đem ta thu làm môn hạ, chỉ sợ bản đế đã sớm chết đói tại đầu đường! 】

【 Đấu Chiến Thánh Đế: Sư tôn ta từng lật tay hủy diệt thú triều náo động, giải cứu một giới thập phương bách tính! Tạo phúc vô số thương sinh! 】

【 Trù Đế: Sư tôn ta một tay đỉnh cấp nướng thuật, xuất thần nhập hóa, nướng mùi thơm khắp nơi, mồm miệng lưu hương, dư vị vô tận! 】

【 Ma Đế: Sư tôn ta, từng một thân một mình xông xáo Ma Giới thập địa, lấy vương giả chi tư, chinh phục Ma Giới! ! 】

【. . . 】

【 biệt danh « sư tôn xuất thủ, luôn luôn như vậy kịp thời! » « đồ đệ của ta từng cái đều có thể xưng đế vạn giới » « tại các đồ đệ trên thân hao ức điểm sư đồ giá trị » « đồ đệ của ta đều là khí vận chi tử » « ta có thể thời gian thực quan trắc các đồ đệ hình tượng » 】

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:63 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Đánh Dấu Vạn Năm, Tuyên Cổ Vạn Giới Từ Thu Đồ Bắt Đầu Trên website mê truyện full