Đánh Dấu Thành Thần: Theo Khôi Lỗi Hoàng Tử Đến Thiên Cổ Nhất Đế

Đánh Dấu Thành Thần: Theo Khôi Lỗi Hoàng Tử Đến Thiên Cổ Nhất Đế

Hạ Vũ xuyên việt đến ầm ầm sóng dậy Thần Châu đại lục, thức tỉnh đánh dấu hệ thống.

Đánh dấu Tây Hán Cẩm Y vệ, trảm quyền thần, chính triều cương.

Đánh dấu Mạch Đao đội, lưỡi đao chỉ, nhân mã đều nát.

Đánh dấu nửa bước thần thông, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đại địa bao la, ai dám xưng vô địch? . . .

Theo khôi lỗi hoàng tử bắt đầu, từng bước một quật khởi trở thành Thiên Cổ Nhất Đế, lấy phàm nhân chi khu, sánh vai Thần Minh!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:77 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Đánh Dấu Thành Thần: Theo Khôi Lỗi Hoàng Tử Đến Thiên Cổ Nhất Đế Trên website mê truyện full