Đại Tần: Từ 100 Vạn Độ Thuần Thục Bắt Đầu Vô Địch

Đại Tần: Từ 100 Vạn Độ Thuần Thục Bắt Đầu Vô Địch

Đinh! Chúc mừng túc chủ tiễn thuật đạt đến 100 vạn độ thuần thục! Tiễn thuật Thông U, tiễn như lưu tinh trụy! !

Đinh! Chúc mừng túc chủ thương pháp đạt đến 100 vạn độ thuần thục! Thương pháp Thông Huyền, trường thương Tảo Lục Hợp! !

Đinh! Chúc mừng túc chủ kiếm pháp đạt đến 100 vạn độ thuần thục! Kiếm pháp thông thần, nhất kiếm phá vạn pháp! !

. . .

Hắn cứu Doanh Chính tại nguy nan, lại chưa từng lại hiện thân nữa, nhờ vào đó một bước lên mây.

Nhưng mà biết được huynh trưởng chết trận sa trường sau đó, hắn lại cõng quan tài mà ra, hoành hành chiến trường, lực trảm địch nhân ở dưới ngựa.

Du Long ném một cái Càn Khôn phá, cô thương cửu liên biên giới hết.

Ngoan tuyệt thiên hạ trăm đời binh, lãnh ngưng đường về vạn người hố!

Từ đó chiến trường nhiều hơn một cái cõng quan tài người, tay hắn nắm giữ trường thương, đưa ngang một cái hoa phiêu linh, mang theo vạn quân, giết ra cái thiên hạ thái bình!

. . .

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Dã Sử

 Tình trạng:

 Số Chương:278 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Đại Tần: Từ 100 Vạn Độ Thuần Thục Bắt Đầu Vô Địch Trên website mê truyện full