Đại Tần: Bắt Đầu Nhân Hoàng Vị Cách, Ta Trấn Áp Thiên Đình

Đại Tần: Bắt Đầu Nhân Hoàng Vị Cách, Ta Trấn Áp Thiên Đình

« Đại Tần + Hồng Hoang »

Hỏi, cha ta đem Thiên Đình sứ giả chặt, hiện tại hắn bế quan để cho ta giám quốc, ta nên làm cái gì?

Xuyên qua là Thủy hoàng đế nhi tử Doanh Tuyên nhìn trước mắt để hắn giám quốc hiểu rõ ý chỉ một mặt mộng bức, đúng lúc này! « chúc mừng kí chủ giải tỏa Nhân Hoàng dưỡng thành hệ thống! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được Nhân Hoàng vị cách! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được môn khách Tửu Kiếm Tiên! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được môn khách Gia Cát Lượng! »…

Thủy hoàng đế xuất quan, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Đại Tần một mặt mộng bức, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Doanh Tuyên: “Nếu không ngươi trực tiếp kế vị a…”

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Huyền Ảo, Huyền Huyễn

 Tình trạng:

 Số Chương:221 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Đại Tần: Bắt Đầu Nhân Hoàng Vị Cách, Ta Trấn Áp Thiên Đình Trên website mê truyện full