Cao Võ: Ngươi Nói Ta Học Sinh Đều Là Củi Mục?

Cao Võ: Ngươi Nói Ta Học Sinh Đều Là Củi Mục?

« đô thị cao võ + phát triển học viện + bồi dưỡng đệ tử + sảng văn + sa điêu »

Sở Trạch xuyên việt đến một cái đô thị cao võ thế giới song song, trở thành một khu vừa thiết lập học viện võ giả hiệu trưởng!

Kích hoạt danh giáo hệ thống!

Chỉ cần mỗi thu nhận một tên học sinh, Sở Trạch liền có thể thu được giai đoạn tính tưởng thưởng, cũng có thể cùng học sinh thực lực khóa lại.

Học sinh thực lực càng mạnh, Sở Trạch thực lực cũng càng mạnh.

Từ đó, hắn liền đi bên trên trở thành Võ Thánh Tôn Sư con đường.

« tên họ »: Tống Tư Dao

« cảnh giới »: Bất nhập lưu võ giả ( khí huyết trị 0. 81 )

« thiên tư »: 97 ( tuyệt thế )

« mệnh cách »: Võ đạo phế vật ( xám ), hồng nhan bạc mệnh ( xám )

« thiên phú »: Tinh thần niệm lực đại sư ( kim ), buôn bán chuyên gia ( tím )

« gần đây chuyển biến »: Không chịu nổi mẹ kế hãm hại lựa chọn bỏ nhà ra đi, lại bởi vì không biết thế sự bị người bắt cóc bán, cuối cùng tự tận ở tăm tối không có mặt trời phòng tối nhỏ.

Rời nhà ra đi thiên kim tiểu thư, toàn thân quái lực bệnh kiều muội muội, chịu khổ từ hôn Hà Đông thiếu nữ, da dày lòng dạ đen tối tuyệt thế phản phái. . .

Những người ngoài kia trong mắt tránh không kịp siêu cấp củi mục, tại Sở Trạch trong mắt lại tất cả đều long đong Minh Châu!

Khi đám học sinh đại danh vang vọng thế giới thì, mọi người kinh hô.

“Điên rồi? Ngươi quản bọn hắn gọi củi mục?”

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Thể loại:

Đô Thị, Hệ Thống

 Tình trạng:

 Số Chương:286 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Cao Võ: Ngươi Nói Ta Học Sinh Đều Là Củi Mục? Trên website mê truyện full