Bắt Đầu Triệu Hoán Sát Thần Bạch Khởi

Bắt Đầu Triệu Hoán Sát Thần Bạch Khởi

Chu Nguyên xuyên qua mà đến, phát hiện mình các vị Vương huynh toàn bộ lĩnh cơm hộp, chính mình trở thành Đại Hạ vương triều cái cuối cùng vương tử.

Cừu gia thượng môn trả thù, phụ vương chết yểu, thừa tướng nghĩ giá không vương quyền, phiên vương thừa cơ phản loạn.

Cũng may tay cầm tiên võ hoàng đế đánh dấu triệu hoán hệ thống, bắt đầu triệu hoán danh xưng Nhân Đồ, Sát Thần Bạch Khởi.

Bạch Khởi: “Bệ hạ, phương này vương triều lại dám không biết sống chết phái quân tiến đánh ta Đại Hạ, mạt tướng quyết định giết sạch bọn chúng 2 triệu sĩ tốt.”

Chu Nguyên: “2 triệu quá nhiều, giết cái 1 triệu liền đủ rồi, còn lại 1 triệu lưu lại làm sức lao động.”

Bạch Khởi: “Bệ hạ, phương này hoàng triều không biết tốt xấu, lại dám mở miệng vũ nhục bệ hạ, mạt tướng quyết định chôn sống bọn hắn nửa cái hoàng triều con dân.”

Chu Nguyên: “Không được, nếu như ngươi chôn sống nửa cái hoàng triều con dân, vậy sau này khiến người khác thấy thế nào trẫm ? Chôn sống cái 200-300 triệu liền đủ.”

Bạch Khởi: “Bệ hạ, phương này thiên triều lại dám sát hại ta Đại Hạ con dân, mạt tướng thống soái ‘Xích Huyết quân đoàn’ đi giết sạch bọn hắn.”

Chu Nguyên: “Cái kia, Bạch Khởi tướng quân, phương này thiên triều quân thần nghe được ngươi muốn mang tiến công bọn hắn, hiện đã cả nước đầu hàng, không cần thiết đi giết sạch bọn hắn.”

. . .

Loạn thế sắp nổi, quần hùng loạn vũ, tiên triều đương lập.

Chu Nguyên nhìn xuống cả triều văn võ, dùng đến ngạo mạn giọng nói: Tiên triều thành lập ngày, trẫm muốn trời đều đến triều bái.

Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm!

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:223 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Bắt Đầu Triệu Hoán Sát Thần Bạch Khởi Trên website mê truyện full