Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Đọc truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể truyện chữ Full. Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, củng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

MỞ ĐẦU TRUYỆN:

Hoang Thiên tiên vực, ba ngàn đạo châu một trong Hoàng Châu, chính là Hoang Cổ thế gia, Quân gia gia tộc trụ sở.

Quân gia chính là Tiên Vực một phương cực điểm rực rỡ thế lực, truyền thừa vô số Kỷ Nguyên, tổ tiên đi ra vô thượng Đại Đế.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Hoàng Châu thậm chí Hoang Thiên tiên vực đều đang rung động.

Có Long hoàng hư ảnh, bao quanh Quân gia chỗ hư không thần đảo, phát ra long ngâm phượng minh.

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

  Nguồn:

Sưa Tầm

 Tình trạng:

Đang Ra

 Số Chương:2199 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể Trên website mê truyện full